top of page

Välkommen till Salir Adelante!

"Ta bara detta steg ... Horisonten tar hand om sig själv." Charlie Mackesy, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse.


”Salir adelante” på spanska innebär en rörelse framåt mot någonting och utåt – utifrån någonting.  Coachning hjälper dig att vidga dina vyer, tänker utanför lådan, reflektera högt över vad man befinner sig, vart man vill vara och varför och att börjar ta de små stegen som behövs för att komma dit. 


Kanske befinner du dig i en förändringstid, känner att du kört fast eller allmänn missnöje med livet. Kanske har du ett mål i sikte och behöver stöd i att ta konkreta steg mot den. Coaching är en samtalsform som skapa en trygg plats som ger utrymme för reflektioner och förändringsprocesser.

Kontakta mig på mail för mer info:

judithkorsgren@gmail.com

Personligt Coaching

Personlig coaching – 6-8 sessioner där vi arbeta med det som du vill fokusera på – vare sig du har en klar bild av art du vill komma eller bara en vag känsla av att ngn sorts förändring behövs. Varje session börjar med att ta redo på vad du behöver, undersöker det djupare och sedan hitta möjligheter för att ta ett steg framåt.

Life Purpose Coaching

Life Purpose – Livets mening – Life Purpose är en mer strukturerad coaching 8 sessioner där vi arbeta med frågor som vem är jag? Vad brinner jag för? Vad har livet förberett mig för? Var befinner jag mig nu? Vad har Gud kallat mig till? Life Purpose coaching kan göras individuellt eller i en liten grupp.

Team coaching

Coaching för team, arbetsgrupper, församlingsgrupp eller äldste. Team coaching är lik personlig coaching i sin form men brukar vara över en längre tid och mer utspridd. Team coaching hjälper team och arbetsgrupper att vara mer effektiva men också att ge mer värde till varandra och sin omvärld.

Coach verktyg för liv och ledarskap

Grundkurs i coaching och coaching paradigms som hjälper dig att få fram andra, utveckla andra, kommunicera och ser andra ta mer ansvar i dit eget liv och i dit ledarskap eller tjänst.
Efter överenskommelse.

bottom of page